Hvordan fungerer et balansert ventilasjonssystem?

Hvordan fungerer et balansert ventilasjonssystem?
Et balansert ventilasjonsanlegg sørger for likevekt mellom inn- og utluft i huset og gir frisk luft. Manglende balanse kan føre til fukt og skader.

Hva er et balansert ventilasjonsanlegg?

Et balansert ventilasjonsanlegg kan sees på som lungene i din bolig, det er her luften du puster inn i ditt hjem kommer inn. Moderne hus og leiligheter etter 2010 er helt tette og er bygd etter forskrifter som sier at boligen skal trykk testes. Eldre hus ¨pustet¨ selv, de trekker igjennom vinduskarmer, spalter og lufteluker. Eldre hus har heller ikke like tette vegger som moderne hus. Derfor er det viktig vi tilfører luft til et moderne hus. Dette gjør vi ved å plassere et balansert ventilasjonsanlegg i huset.

Illustrasjon av ventilasjonsanlegg.

Hva betyr begrepet balansert ventilasjonsanlegg?

Betydningen med balansert er at det tilføres like mye friskluft som det trekkes ut. Det er en likevekt mellom luften som går inn og den som blir trekt ut i ditt hus.

Finn mitt filter

Overtrykk og undertrykk, hver er betydningen og farene?

Dersom vi ikke hadde hatt et balansert ventilasjonsanlegg ville man ikke hatt kontroll på lufttrykket. Man kunne fått et stort overtrykk i huset ( for mye luft inn i huset) eller i motsatt fall et undertrykk.

Har du opplevd at du må dra hardt i døren for å lukke den?

Har du opplevd at du må dra hardt i døren for å lukke den. Det kan være at du da har et overtrykk i huset.

Et overtrykk i huset kan gi fukt skader i huset, ved at luften i huset ikke kommer noen sted og presser fukten inn i konstruksjonen på huset. Siden huset ditt helt tett, har fukten ingen vei å gå. Fukten vil da kunne trenge inn i bygningsplater eller legge seg bak inntil plasten. Dette vil kunne på sikt gi store skader og mugg/sopp skader.

Dersom du har et undertrykk i huset ditt, vil dette kunne føre til trekk og vil gi økt fare for radon. Du vil heller ikke få nok friskt luft inn i ditt hus.

andre relevante artikler
Dette er helseskadelig – Sikre god ventilasjon med filterbytte

Luftig renser ventilasjonssystemer i norske hjem, og ser daglig sjokkerende forhold som tyder på folk sjeldent åpner ventilasjonsanlegg sitt.

Pollensesong

Skap et trygt hjem for barn med pollenallergi. Lær hvordan du reduserer symptomer og bekymringer i pollensesongen ved å utnytte ventilasjonsanlegget.

Ta vare på ditt hjem og dine kjære - Avslør hemmeligheten til godt inneklima!

Avslør hemmeligheten for sunnere inneklima - Lær om viktigheten av ventilasjonsfiltre og få frisk luft med kvalitetsfiltre fra Luftig.no! 🍃🏡

Pollen tetter norske hjem, 1 av 5 barn plages

Mange voksne kjenner ikke til denne enkle løsningen for å gi allergikere et fristed innendørs. Hvert år plages nærmere 1 million nordmenn av pollen.

Funksjonen til varmeveksler i ventilasjonsanlegget ditt

Man ønsker ikke å tilføre kald luft og trekke varm luft ut, derfor har vi en varmeveksler. En varmeveksler gjenvinner varmen fra den brukte luften og varmer opp den nye friske luften.

Vi går ut for å få frisk luft, men er den egentlig friskere?

Uteluft inneholder millioner av partikler per liter luft. Vi puster inn ca 8 liter luft per minutt, dette tilsvarer ca 12 000 liter luft i døgnet.  Det vil si at vi puster inn utrolig mye partikler. Siden disse blir filtrert bort innendørs kan vi faktisk si at luften innendørs er både renere og friskere enn utendørs, så lenge du har rene og gode filter i ditt anlegg.

Bruk alltid et godkjent filter med høy filtreringsgrad i ditt ventilasjonsanlegg. Et finpartikkel filter fra luftig fjerner 65% av alle partikler ned til 0,001mm. Dette filtrerer luften så bra at det skiller ut virus, nano partikler og fint svevestøv fra f.eks bileksos.