Hvorfor og hvor ofte skal du bytte filter i ditt ventilasjonsanlegg?

Hvorfor og hvor ofte skal du bytte filter i ditt ventilasjonsanlegg?
Sikre frisk luft i tettere hus: Regelmessig bytte av ventilasjonsfilter er en viktig del av godt inneklima.

Luften vi puster inn i hjemmet går igjennom et ventilasjonsfilter

All luft som trekkes inn i din bolig passerer et filter som filtrerer bort forurenset luft og partikler.

Et ventilasjonsfilter vil i løpet av en periode på 6 måneder bli full, nå sitt metningspunkt og slutte å fungere optimalt. Avhengig av utemiljø som f.eks. avstand bolig til trafikkert vei eller skog som slipper mye pollen, vil det kanskje nå sitt metningspunkt tidligere. Når filteret er fullt med slike forurensinger vil luften du puster inn passere igjennom dette filtret. Luften du nå får inn i ditt hus blir forurenset av slike partikler og biologiske materialer.

Partikler som typisk fester seg i filteret:

 • Svevestøv fra tekstiler og slitasje overflater
 • Pollen, sand og jord.
 • Eksospartikler og støv fra veitrafikk
 • Insekter
 • Døde hudceller, allergener og hår

Filter som ikke byttes etter 6 måneder fører til:

 • Muggsopp kan dannes i filtret
 • Tette filter
 • Forurenset luft i huset
 • Lite utskiftning av luft i huset
 • Helseskader
 • Skader på bolig
 • Økt strømforbruk
 • Svekket funksjon på ditt anlegg
Bilde av skittent ventilasjonsfilter
Husk at du tilbringer mest tid i hjemmet ditt, forsikre deg om at luften du puster er frisk og ren!

Finn mitt filter

Hvor ofte bør jeg skifte filter, og er det forskjell mellom ulike filtre?

Et balansert ventilasjonsanlegg har 2 filtre, et for inn- og et for utluft. Begge skal skiftes minimum 2 ganger i året for å sikre inneklima. Gjerne i mars/april før pollensesong og september/oktober etter pollensesong. I en jungel av ulike filter er det lett å gå for rimeligste variant. De må ofte byttes enda oftere grunnet dårlige støvbærende egenskaper, og har ofte ikke har høy nok filtreringsgrad til at de minste partiklene filtrerers bort.

De farligste partiklene er de minste
I 2018 kom en ny standard for test og klassifiserings av ventilasjonsfilter. Den sier noe om hvor stor kapasitet filteret har til å stoppe partikler opp til angitte størrelser, og hvor mange prosent filteret skiller ut av partikler i denne størrelsen. Dersom du skal kjøpe et filter i dag, må du være sikker på at filteret er testet etter ISO 16890 Standard.

Vi skiller også filter inn i flere hovedgrupper:

 • ISO ePM1: Skiller ut partikler som f.eks. virus, nanopartikler og eksos. Filteret stopper partikler opp til 0,001 millimeter.
 • ISO eMP2,5: Skiller ut partikler som f.eks. soppsporer, pollen og bakterier. Filteret stopper partikler ifra 0,001 mm – 0,0025mm
 • ISO ePM10: Skiller ut partikler som f.eks. veistøv. Filteret stopper partikler opp til 0,01mm

Vi vet at de farligste partiklene vi kan få i oss er de minste, altså svevestøv. Dette er partikler vi ikke merker vi puster inn. For å skille ut disse stoffene må vi bruke filter av typen ePM1.

For at denne filter typen skal bli godkjent i gruppen 1, 2, 5 eller 10, må de også kunne stoppe 50% av partiklene. Luftig.no leverer alltid ePM1 65% som standard for friskluftfilter.

Det er også viktig at filtrene testes regelmessig hos uavhengig teststasjon, dersom du er usikker på om din leverandør er godkjent iht ISO 16890, spør etter test resultat.

andre relevante artikler
Pollen tetter norske hjem, 1 av 5 barn plages

Mange voksne kjenner ikke til denne enkle løsningen for å gi allergikere et fristed innendørs. Hvert år plages nærmere 1 million nordmenn av pollen.

Klargjør hjemmet før Pollensesongen

Finn ut hvordan du kan gjøre hjemmet ditt klart før pollensesongen med praktiske tips om balansert ventilasjon og reduksjon av allergener.

Opplev en Luftig Sommerglede - Ta vare på inneklimaet ditt i sommer!

Ta grep om sommerens inneklima! Les hvordan Luftig.no kan hjelpe deg med ren og frisk luft, samtidig som du unngår tette ventilasjonsfiltre.

Hvordan fungerer et balansert ventilasjonssystem?

Et balansert ventilasjonsanlegg sørger for likevekt mellom inn- og utluft i huset og gir frisk luft. Manglende balanse kan føre til fukt og skader.

Med ventilasjonsfilter fra Luftig kan du føle deg tryggere

Kjøper du høykvalitetsfilter av Luftig kan du være trygg på at du vil forbedre inneluften med samme ventilasjonsanlegg som du har idag. Våre filtre har høy støvbærende egenskaper, er produsert i støvbindende materialer og har den høyeste filtreringsgraden på markedet.